سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید

09199880999

support@cargoinquiry.com

فرم استعلام ترخیص کالا:
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
First
Last
آیا برای ترخیص این کالا نیاز به مجوزهای خاصی هست؟
آیا ثبت سفارش دارید؟
آیا سابقه ی واردات و ترخیص این کالا را دارید؟
تماس