سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید

09199880999

support@cargoinquiry.com

فرم رزرو استعلام حمل ونقل داخلی و بین المللی
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
First
Last
آیا نیاز شما حمل به صورت خرده بار است؟(حمل و نقل بین المللی)
آیا برای ترخیص این کالا نیاز به مجوزهای خاصی هست؟(حمل و نقل بین المللی)
آیا ثبت سفارش دارید؟(حمل و نقل بین المللی)
آیا در مقصد نیاز به ترانزیت کالا به گمرک خاصی دارید؟(حمل و نقل بین المللی)
آیا سابقه ی واردات و ترخیص این کالا را دارید؟(حمل و نقل بین المللی)
تماس